.
پروژه گودبرداری و بهسازی خاک جاوید
پروژه گودبرداری و بهسازی خاک نگین میرداماد
اسکلت نگین میرداماد
شرکت ساروج پی زمین به منظور فعالیت در پروژه های داخلی و برون مرزی و با تمرکز تخصصی بر روی مسائل ویژه مهندسی ژئوتکنیک از سال 1382 تأسیس گردیده است. این شرکت بر اساس دانش و تجارب گسترده اعضا اصلی آن و با اعتقاد به ضرورت وجود شرکت های تخصصی ژئوتکنیکی برای ارائه خدمات خاص مهندسی شکل گرفته است. تخصص شرکت ساروج پی زمین زمینه های متعددی در حوزه مهندسی عمران از قبیل احداث سد، گودبرداری های عمیق، بهسازی خاک، و پایدارسازی دامنه های سنگی را پوشش می دهد و احداث و رفع مشکلات حفاری های زیرزمینی جزء تخصص های اصلی این شرکت می باشد. این شرکت از وجود پرسنل متخصص و با تجربه، در زمینه های طراحی و اجرا بهره می برد. شرکت ساروج پی زمین دارای امکانات و ماشین آلات تخصصی و مجهزی در زمینه فعالیت تخصصی خود می باشد. موارد زیر جزء زمینه های تخصص شرکت می باشد:
 • سد سازی
 • تونل سازی
 • شناسایی های ژئوتکنیک
 • گودبردای و پایدارسازی 
 • گودبرداری به روش تاپ داون ( Top Down Method )
 • گودبرداری به روش مهار متقابل ( Strut )
 •  بهسازی خاک
 • روش های مختلف تزریق
 • روش طاق چتری ( fore-poling)
 • میکروپایل (micropile)
 •  میخکوبی، نیلینگ، استرندگذاری و مهار (Nailing, Strand, and Anchorage)
 • آزمایش های مکانیک خاک و سنگ
 • مطالعه، طراحی و اجرای انواع مختلف راه حل های ژئوتکنیکی
 • مرمت و بهسازی ابنیه تاریخی
 • عملیات اکتشافی و شناسایی معادن  
                                          


اخبار
خدمات
 • سد سازي
 • تونلسازي
 • شناسایی هاي ژئو تکنیکی
 • گود برداري و پایدارسازي
 • بهسازي خاك
 • روشهاي مختلف ترزیق
 • روش طاق چتري
 • میکروپایل
 • (Nailing and Anchoring) میخکوبی و مهار
 • آزمایشهاي مکانیک خاك و سنگ
 • مطالعه، طراحی و اجراي انواع مختلف راه حلهاي ژئوتکنیکی
 • مرمت و بهسازي ابنیه تاریخی
 • عملیات اکتشافی و شناسایی معادن
پروژه های ما
 • پروژه عملیات طراحی و اجرای زهکشی و ایزولاسیون و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه ...
 • پروژه عملیات گودبرداری و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود ساختمان تجاری - اداری نگین میرداماد
 • پروژه مطالعات ژئوتکنیک، مهندسی، خرید و اجرای بهسازی پی ساختمان‌های Vehicle Maintenance,Canteen2, Indoor Warehouse فاز 19 ...
 • عملیات طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود پارکینگ طبقاتی و مرکز تجاری جاوید جنت ...
 • عملیات گودبرداری و تحکیم ساختمان همایش پروژه شیان مجتمع آموزشی کشتیرانی
 • پروژه عملیات گودبرداری و تحکیم پارکینگ طبقاتی دانشگاه صنعتی شریف
 • پروژه عملیات گودبرداری و تحکیم مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا
 • پروژه عملیات گودبرداری و اجرای سیستم پایدارسازی دائم دیواره های گود پروژه ساختمان تجاری - اداری ...
 • پروژه عملیات گودبرداری و تحکیم مجتمع تجاری-اداری رویال میرداماد
 
.