پروژه های در دست اقدام

طراحی، تهیه مصالح و اجرای عملیات تحکیم و پایدارسازی دیوراه‌های گود مجتمع گردشگری و پارک آبی الماس اراک

کارفرما: شرکت صنایع آذرآب

کلمات کلیدی::

گودبرداری

سازه نگهبان

نیلینگ

انکراژ

مش و شاتکریت

پایدارسازی گود

خدمات مشاوره و کنترل طراحی و اجرای زهکشی، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود شمال غربی پروژه اطلس پارس

کارفرما: شرکت ستاره اطلس پارس

کلمات کلیدی::

گودبرداری

پایدارسازی گود