کارکنان کلیدی

 
رئیس و عضو هیات مدیره
 
تحصیلات:
 • دکترای ژئوتکنیک لرزه ای، دانشگاه توکیو، ژاپن، 1376-1370
 • کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشگاه تهران، 1370-1367
 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1367
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، رئیس هیات مدیره، 1388-ادامه دارد
 • دانشکده فنی، دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، 1379-ادامه دارد
 • دانشکده فنی، دانشگاه تهران، سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک، 1379-ادامه دارد
 • مهندسین مشاور ساحل، سرپرست بخش زلزله، 1385-1381
 • مهندسین مشاور پارس آب تدبیر، مدیر پروژه و کارشناسی ارشد، 1388-1385
 • مهندسین مشاور بهینه سازان خاک – آب – سازه، مشاور عالی، 1388-1384
 • دانشگاه ارومیه، عضو هیات علمی، 1379-1370
 کارشناس ارشد دفتر فنی
 
تحصیلات:
 • دکتری سازه، دانشگاه تگزاس آرلینگتون، آمریکا، 2013-2010
 • کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تهران، 1388-1385
 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1385-1381
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی، 1392-ادامه دارد
 • دانشگاه تگزاس آرلینگتون آمریکا، محقق، 2014-2010
 • دانشگاه تگزاس آرلینگتون آمریکا، استادیار، 2013-2014
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی، 1389-1383
 • شرکت خاک و سنگ، دفتر فنی و اجرایی، 1383-1381
 کارشناس ارشد
 
تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعت آب و برق
 • کارشناسی مهندسی عمران
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس ارشد، 1390-ادامه دارد
 • شرکت روانکاران خوی، سرپرست کارگاه، پروژه محور خوی-جلفا، 1389
 • شرکت ایران سازه، سرپرست کارگاه، پروژه ساختمانی و راهسازی، 1384-1388
 • شرکت ره گستر نفت، مهندس اجرا، پروژه راهسازی، 1383
 • شرکت ره گستر نفت، کارشناس دفتر فنی، پروژه راهسازی، 1382-1383

   
کارشناس دفتر فنی
 
تحصیلات:
 
 • دکتری، دانشگاه ساری
 • کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندسی آبخیزداری، دانشگاه بیرجند
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی، ادامه دارد-1394
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه پروژه ملاصدرا، 1394
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست شیفت شب، پروژه رویال سعادت آباد، 1393
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست شیفت شب، پروژه رویال میرداماد، 1392
 • شرکت ساروج پی زمین، دفتر فنی پروژه خط 2 قطار شهری تبریز، 1391
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه متروی تهران، 1391-1388
 • شرکت آب سیستم قهستان، ناظر مقیم پروژه سد حاجی آباد، 1386
 • شرکت خاک و سنگ، دفتر فنی پروژه سد گتوند، 1383
 
سرپرست کارگاه
 
تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
 • کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد تبریز
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی و اجرا، پروژه گودبرداری و پایدارسازی صبانفت فرمانیه، 1401
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه اسکلت بتنی معلم مهرشهر، 1400-1401
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه گودبرداری و تحکیم گود تدبیرسازه گاندی، 1399-1400
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه نگین جنت آباد معلم، 1398-1399
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه تحکیم بستر و تسبیت بستر پل آرپاچای، 1397-1398
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه گودبرداری و اجرای سازه نگهبان معلم نگین میرداماد، 1396-1397
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه گودبرداری و اجرای سازه نگهبان بهساز کاشانه آرژانتین، 1395-1396
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه گودبرداری و اجرای سازه نگهبان معلم نگین میرداماد، 1393-1395
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه گودبرداری و اجرای سازه نگهبان سازمان کشتیرانی شیان، 1392-1393
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، پروژه های مختلف گودبرداری و تحکیم گود، 1388-1392
 • شرکت خاک و سنگ، کارگاه معدن تنگونیه، کارآموز، 1388
 • شرکت خاک و سنگ، کارگاه سد کارواندر، کارآموز، 1387
 
 

کارشناس دفتر فنی

 
تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1387
 • کارشناسی مهندسی عمران، نقشه برداری، دانشگاه تهران، 1383
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی، 1397- ادامه دارد
 • شرکت ساروج پی زمین، پروژه های شرکت، سرپرست کارگاه، 1397-1393
 • شرکت ناجی سازان امین، دفتر مرکزی، برج طوبی، کارشناس پیمان رسیدگی، 1393-1392
 • شرکت ایران خودرو سازه، مجتمع تجاری باغ آسمان، سرپرست دفتر فنی، 1392-1391
 • شرکت عمران نیرو، مرکز همایش راهور تهران، سرپرست دفتر فنی، 1391-1390
 • شرکت عمران نیرو، مجتمع تجاری مرزداران تهران، کارشناس دفتر فنی، 1390-1387
 • شرکت بلندپایه، برج میلاد تهران، کارشناس نقشه برداری و دفتر فنی، 1387-1382
 

سرپرست کارگاه

 
تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه آزاد، 1383
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، ادامه دارد- 1393
 • شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرم، کارگاه تونل سی ان جی قزوین، سرپرست واحد اجرایی، 54 ماه
 • شرکت مهندسی ابنیه معدن، پروژه تونل های ارتباطی جلفا-کردشت، سرپرست پروژه، 13 ماه
 • شرکت مهندسی ابنیه معدن، تونل فطر 6 فاریاب، معاونت اجرایی، 8 ماه
 • شرکت ساختمانی آرادان، پروژه آزادراه زنجان-تبریز ( تونل شبلی )، معاون اجرایی، 14 ماه
 • شرکت راهسازی 115، پروژه راه دامغان-سمنان، سرپرست واحد اجرا، 9 ماه
 

سرپرست کارگاه و کارشناس اجرا

 
 
تحصیلات:
 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه آزاد اسلامی
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه، ادامه دارد-1394
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس اجرا پروژه تحکیم و پایدارسازی دیواره های گود ساختمان عماد میرداماد، 1393
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس اجرا پروژه تحکیم و پایدارسازی دیواره های گود ساختمان دریا، 1393
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه پروژه تحکیم و پایدارسازی دیواره های گود ساختمان شهرزاد، 1393
 • شرکت ساروج پی زمین، سرپرست کارگاه پروژه تحکیم و پایدارسازی دیواره های گود ساختمان جوادیه، 1392
 • شرکت پرلیت، کارشناس اجرا پروژه تحکیم و پایدارسازی دیواره های گود تات مال، 1392
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس اجرا پروژه شفت غربی دستگاه حفار خط 2 قطار شهری تبریز، 1391
 • سازمان توسعه راه های ایران، شرکت آبادراهان پارس، کارشناس اجرا، پروژه آزادراه کربلا، 1391-1389
 • شرکت ساروج پی زمین، کارشناس اجرا، پروژه تحکیم سربار تونل مترو خط 1، 1388-1387
 • شرکت خاک و سنگ، تکنسین ژئوتکنیک پروژه سد کوران بوزان، 1383-1382
 
 مسئول انفورماتیک
 
سابقه حرفه ای:
 • شرکت ساروج پی زمین، مسئول انفورماتیک، ادامه دارد- 1394
 • شرکت ساروج پی زمین، مسئول پشتیبانی و تدارکات، 1394- 1391
 • شرکت ساروج پی زمین، مسئول دفتر مدیریت، 1391-1384
 • شرکت تکنوفون، مسئول مخابرات و سرویس و نگهداری سیستم های مخابراتی، ادامه دارد- 1382


کارشناس نقشه برداری

تحصیلات

 • کاردانی مهندسی عمران، نقشه برداری، دانشگاه آزاد تهران جنوب، 1385-1383

سابقه حرفه ای:

 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، نقشه بردار پروژه های مختلف، 1391 ادامه دارد
 • شرکت عمران عصرسپید، نقشه برداری و برداشت منطقه آزاد آبادان 1391
 • شرکت عمران عصرسپید، نقشه برداری و برداشت محدوده راه آهن تهران – قشم در جزیره قشم و ترازیابی کلی جزیره 1390
 • شرکت عمران عصرسپید، نقشه برداری و برداشت کلی منطقه آزاد چابهار، 1389
 • شرکت طولیاب، تراز یابی دقیق ورزشگاه آزادی تا هلیکوپترسازی، 1385 تا 1387
 • شرکت عمران عصر سپید، نقشه بردار برداشت توپوگرافی فاز 13 و 22 و 24 پارس جنوبی 1387
 • شرکت عمران عصر سپید، نظارت نقشه برداری فاز 13 پارس جنوبی، 1388


کارشناس دفتر فنی

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه تهران، 1395-1398
 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد کرج، 1392-1395

سابقه حرفه ای:

 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، کارشناس دفتر فنی، 1399- ادامه دارد
 • بیمارستان بعثت تهران، کارشناس طراحی و بازسازی یونیت‌‌ها، 1398-1399
 • جهاد خودکفایی نهاجا، طراحی سازه آزمایشگاهی خاص، 1397-1398
 • شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس، کارشناس دفتر فنی، 1396-1397


کارشناس اجرا

تحصیلات:

 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سما، 1394-1398

سابقه حرفه ای:

 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، پروژه صبانفت، کارشناس اجرا، 1401- ادامه دارد
 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، پروژه اسکلت بتنی معلم مهرشهر، کارشناس اجرا، 1401
 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، پروژه تدبیرسازه گاندی، کارشناس اجرا، 1400-1401
 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، پروژه ویستا جنت آباد، کارشناس ایمنی، 1399-1400
 • شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمین، پروژه هانری کربن، کارشناس ایمنی، 1399
 • پروژه برج باغ 16 طبقه شمرون فرمانیه، کارشناس ایمنی، 1397-1399
 • شرکت سازه کاو، پروژه برج های 22 طبقه دوقلوی میکا شهر زیبا، کارشناس ایمنی، 1396-1397
 • پروژه تجاری-اداری 8 طبقه فردوس شرق، کارشناس ایمنی، 1396
 • شرکت ابنیه سازان مقاوم، پروژه مسکونی 420 واحدی یاس، کارشناس اجرا و ایمنی، 1395-1396