.

کنترل نشست ساختمان ها

علت اصلی ایجاد نشست نامتقارن در ساختمان:

1.        عدم طراحی مناسب فونداسیون با توجه به مقاومت مجاز خاک زیر پی و نیروهای وارده بر خاک.

2.        عدم انجام آزمایش صحیح مکانیک خاک و ارائه اطلاعات نادرست به طراح سازه جهت طراحی مناسب پی متناسب با پروژه مورد نظر و نتیجتاً طراحی نامناسب فونداسیون.

3.        عدم اجراء صحیح فونداسیون و کیفیت نامناسب بتن اجراء شده در فونداسیون و یا عدم رعایت ابعاد قید شده در نقشه ها و کاهش ابعاد فونداسیون بدلیل مسائل اقتصادی یا اشتباه در اجراء ، عدم بکار بردن میلگردهای مورد نیاز در نقشه ها و کاهش میلگردهای مورد نیاز بدلیل مسائل اقتصادی یا اشتباه در نقشه خوانی و کم گذاشتن میلگردهای مورد نیاز در فونداسیون.

4.        اشتباه در اعلام کد به هنگام خاکبرداری و عملیات گودبرداری در پروژه و گودبرداری در ترازی پایین تر از تراز مورد نظر و نتیجتاً خاک ریزی و افزایش تراز گود بدون در نظر گرفتن تمهیدات لازم و تقویت بستر خاک که نتیجه آن اجراء فونداسیون بر روی خاک دستی و بدون مقاومت می باشد.

5.        عدم بررسی و کنترل خاک برداشته شده به هنگام گودبرداری به لحاظ دانه بندی و چسبندگی .

6.        عدم کنترل تراز آب به هنگام گودبرداری و وجود میزان رطوبت در خاک و مقایسه آن با گزارشات مکانیک خاک و مطالعات انجام شده و توصیه های قید شده جهت کنترل و رطوبت خاک زیر پی.

7.        در نظر نگرفتن تمهیدات لازم و رعایت دستورالعملهای مناسب اجرایی به هنگام برخورد با قنوات و چاه های جذبی و آبیاری و انجام ندادن عملیات تحکیم و مقاوم سازی و بهسازی آنها قبل از اجراء فونداسیون.

8.        کنترل تغییرات دانه بندی ، چسبندگی و رطوبت خاک در بخشهای مختلف گود و در صورت وجود تفاوت زیاد در کیفیت و شاخصهای کیفی و کمی خاک اطلاع آن به مهندس طراح سازه و آزمایشگاه مکانیک خاک.

9.        افزایش رطوبت خاک بطور ناگهانی یا تدریجی بدلیل ترکیدگی لوله های آب در مجاورت یا داخل ساختمان که باعث تغییر در میزان چسبندگی خاک و مقاومت آن خواهد شد. درساختمانهای در حال بهره برداری

10.    پر شدن چاه های جذبی در ساختمان و افزایش رطوبت خاک زیر پی در اثر نشت آب موجود در چاه و میله های آن و در نتیجه کاهش مقاومت خاک زیر پی.

11.    ریزش چاه های جذبی بدلیل اجراء نامناسب آن و عدم کول گذاری و تقویت میله و انباری آن در خاکهای ریزشی و دارای چسبندگی کم  و مقاومت پایین.

12.    سرریز شدن روان آبهای موجود در اطراف ساختمان دراثر ریزش نزولات جوی و کانالهای مجاور بدلیل تغییر مسیر یا گرفتگی آن به سمت ساختمان و خاک زیر پی و اصطلاحاً شسته شدن خاک زیر پی.

13.    اجراء اضافه اشکوپ بر روی بام و تغییر در تعداد طبقات ساختمان یا پوشش بازشوها و فضاهای نورگیر در طبقات بدون در نظر گرفتن اثر سربارهای اضافه برروی فونداسیون و خاک زیر پی.

14.    ایجاد زمین لرزه و تکانهای شدید ساختمان و خاک زیر پی و اعمال نیروهای نامتعارف به فونداسیون و خاک زیر آن و در نتیجه ایجاد نشست در ساختمان.

 

 

روشهای مقاوم سازی ساختمان

یکی از روشهای مقاوم سازی ساختمانها بدلیل ایجاد نشست خاک تقویت و بهسازی خاک زیر پی می باشد. چنانچه بعد از کنترل و بررسی های مورد نیاز مشخص گردد که طراحی و اجراء سازه و فونداسیون بدون اشکال بوده و مطابق با ضوابط و دستور العملهای طراحی و اجرایی سازه ساخته شده است و کلیات سازه بدون ایراد و اشکال می باشد و عامل اصلی در ایجاد نشست ساختمان ضعیف بودن خاک و پایین بودن مقاومت فشاری خاک می باشد که در اثرافزایش ناگهانی رطوبت و نشت آب از طرق مختلف باعث تغییر در تراکم و دانه بندی و نیز خاصیت مکانیکی خاک می گردد.

در این حالت می بایست جهت افزایش ظرفیت باربری خاک و تقویت آن، خاک زیر پی را بهسازی نمود. از متداولترین روشها جهت مقاوم سازی و بهسازی خاک تزریق دوغاب سیمان توسط دستگاه تزریق میباشد که به آن میکروپایل می گویند.

میکروپایل روشی جهت مقاوم سازی بستر زیر ساختمانها بدلیل ایجاد نشست خاک بوده که عامل اصلی نشست ضعیف بودن خاک می باشد.

روش دیگر در مقاوم سازی ساختمانها در برابر نشست، تقویت فونداسیون می باشد. در بعضی مواقع امکان استقراردستگاه تزریق و انجام عملیات میکروپایل در ساختمان مورد نظر امکان پذیر نبوده و بدلیل عدم دسترسی به زیرزمین ساختمان و فضای مورد نظر و عدم وجود گذرگاه مناسب و یا ارتفاع کم سقف در طبقه زیرزمین امکان استفاده از دستگاه و تجهیزات میکروپایل را نمی دهد.

بنابراین می بایست بدون مقاوم سازی و بهسازی خاک زیر پی، فونداسیون ساختمان مورد نظر را تقویت نمود. در این حالت می توان با طراحی و اجراء شمعهایی در زیر فونداسیون بار وارده از سوی ساختمان به فونداسیون و از فونداسیون به خاک زیر پی را که سست بوده و مناسب برای بارگذاری نمی باشد را توسط شمعهایی منتقل نمود. در این حالت شمعها بار مورد نظر را به بخشی از خاک که در عمق بیشتری از سطح خاک می باشد و دارای مقاومت و ظرفیت باریری بیشتری می باشد را منتقل می کند.

 

نکته قابل توجه اینکه در مورد نشست ساختمان نامتقارن

این نکته را باید در نظرداشت که متناسب با مطالعات مکانیک خاک انجام شده نوع شمع از قبیل شمع استحکاکی و یا پافیلی تعیین گردیده و عمق وسطح مقطع شمع محاسبه و تعیین می گردد. مهمترین نکته در مقاوم سازی فونداسیون در روش اجراء شمع، ایجاد اتصال مناسب بین شمع و فونداسیون می باشد که از انتقال نیروهای حاصل از سربار وارده به فونداسیون و شمع اطمینان کامل بعمل آید.

در این راستا شاید نیاز به تخریب بخشهایی از فونداسیون جهت ایجاد اتصال مناسب به شمع و یا حفر سوراخهایی در بتن فونداسیون بوده که با دقت و زیر نظر مهندسین مجرب تخریب و میلگردهای آن بریده شود. انجام عملیات بتن ریزی در اینگونه شمعها از حساسیت بالایی  برخوردار بوده و علاوه برنیاز به اسلامپ بالای بتن نیاز به افزودن مواد روان کننده و نیز داشتن عیاربالای سیمان می باشد.

همچنین با توجه به اینکه معمولاً در ساختمان هایی که دچار نشست شده اند خاک زیر پی ضعیف می باشد لذا حفر شمع با خطراتی مواجه بوده که تمهیدات ایمنی مناسبی را می طلبد.


کلمات کلیدی:
کنترل نشست ساختمان ها
پی سازی
بستر سازی
بهسازی فونداسیون
بهسازی خاک
میکروپایل
تزریق تحکیمی
جت گروتینگ Jet Grouting
ستون سنگی
اختلاط عمیق خاک DSM


تاریخ ایجاد: جمعه 23 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: شنبه 24 آذر 1397
تعداد بازدید: 1817

 
.