.

روش های تزریق

تزریق روشی است که بوسیله آن مصالح دوغابی با فشار به داخل منافذ و ترکها و حفرات موجود در توده خاک و سنگ تزریق می شود تا مشخصات فیزیکی و مکانیکی آنها را بهبود بخشد.

بطور کلی: اصلاح خصوصیات خاک وسنگ با پر کردن فضاهای خالی و ترکها با مصالح دوغابی را تزریق می گویند.

اهداف تزریق :

v     افزايش مقاومت زمين يا توده سنگ

v      مسدود کردن جريان آب در توده سنگ

v     تامين هر دو مورد فوق در يک زمان

روش های تزریق در خاک :

v     تزریق نفوذی یا آب بند

v     تزریق تحکیمی

v      تزریق تراکمی

v      تزریق جت

v      تزریق شکست هیدرولیکی

v     تزریق تماسی یا تعادلی

 

 

روش های تزریق در سنگ :

v     تزریق آب بند

v     تزریق تحکیمی

v     تزریق شکست هیدرولیکی

v     تزریق تماسی یا تعادلی

 

روش های تزریق در سازه ها :

v     تزریق آب بند

v     تزریق تماسی یا تعادلی

v     تزریق اتصالی

عواملی نظیر دانه بندی خاک، ترازهاي مختلف آب زير زميني ، عمق سازه از سطح زمين و دسترسي سطحي به تجهيزات بهترين روش و حالت را تعيين ميکنند.


کلمات کلیدی:

تزریق نفوذی یا آب بند

تزریق تحکیمی

تزریق تراکمی

تزریق جت

تزریق شکست هیدرولیکی

تزریق تماسی یا تعادلی

تزریق آب بند
تاریخ ایجاد: شنبه 24 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: یکشنبه 25 آذر 1397
تعداد بازدید: 477

 
.