.

طراحی، نظارت و پایش ژئوتکنیک

طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ابزار دقیق و رفتارسنجی تونل ها، سازه های عظیم و گودبرداری های عمیق

یکی از مسائل مطرح در اجرا و بهره ‌برداری از تونل‌ها، سازه‌های زیرزمینی و گودهای عمیق، بررسی و کنترل ایمنی و تغییر شکل‌های رویداده در پوشش تونل و نیز نشست‌های سطحی ناشی از حفر، اجرا و بهره‌برداری از فضای زیرزمینی مورد نظر می‌باشد. به طور کلی، اهداف عمده استفاده از سیستم پایش سازه ها عبارتند از تامین ایمنی سازه‌های سطحی، حفظ سطح خدمت پذیری در سازه‌های سطحی، کنترل ایمنی سازه تونل، کنترل تغییر شکل‌های پوشش تونل و بهینه کردن طرح از طریق اصلاح سازه‌های پوشش تونل بر پایه نتایج پایش و تفسیر مقادیر تغییرشکل‌های رویداده.

پایش دقیق حرکات سازه ها و دیواره های گود بسته به حساسیت مسئله با فواصل زمانی مختلف ( از روزانه تا ماهانه) صورت می گیرد.

کلمات کلیدی:
پایش
مانیتورینگ
کنترل تغییر شکل
پایش دیواره های تونل و گود
میکروژئودزیتاریخ ایجاد: پنج شنبه 29 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: پنج شنبه 29 آذر 1397
تعداد بازدید: 442

 
.