.

آزمایش های مکانیک خاک

آزمایش های مکانیک خاک

 

مکانیک خاک شاخه‌ای از علوم مهندسی است که به مطالعه خواص خاک و رفتار آن تحت تنش و کرنش در شرایط ایده‌آل می پردازد و دانشی است که نام آن با آزمایش و تجربه پیوند خورده است؛ چرا که شناخت خواص مهندسی خاک‌ها غیر از این راه میسر نیست. در مهندسی ژئوتکنیک، طراحی و تحلیل سازه‌های خاکی، مانند سدهای خاکی، دیوارهای حائل، گودبرداری، تونل سازی، شیروانی‌ها و انواع پی بر پایه‌ی تئوری مکانیک خاک و پارامترهای آزمایشگاهی خاک است.

برای طراحی شالوده‌ای که بار مشخصی از سازه را حمل می‌کند، باید از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های مختلف خاک زیر شالوده مطلع بود.

مطالعات ژئوتکنیکی جهت شناسایی وضعیت خاک در یک پروژه به طور کلی شامل دو مرحله عملیات ژئوتکنیک صحرايي و آزمایش‌های آزمايشگاهي می‌باشد. دانشجویان مهندسی عمران در آزمایشگاه مکانیک خاک با هر دو گروه آزمایشات آشنا می‌شوند و بدین وسیله ارتباط مستقیمی با مطالب نظری بحث شده در دروسی نظیر مکانیک خاک، طراحی روسازی راه، پی سازی و ... برقرار نموده و با دید بازتری مبادرت به طراحی می نمایند.

  

 

برخی از آزمایشات مکانیک خاک عبارتند از:

تعیین درصد رطوبت خاک

تعیین چگالی بخش جامد خاک

به دست آوردن منحنی دانه بندی خاک به روش الک و هیدورمتری

آزمایش حدود اتربرگ - شامل حد روانی، حد خمیری، و حد انقباض

آزمایش تراکم استاندارد

تعیین دانسیته در محل به روش مخروط ماسه

آزمایش برش مستقیم

آزمایش فشاری محصورنشده

آزمایش تحکیم

آشنایی با آزمایش های سه محوری UU , CD , CU

آزمایش هم ارز ماسه

تعیین نسبت باربری کالیفرنیا CBR


منبع:

سایت موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی گرمسار


کلمات کلیدی:

مکانیک خاک

مطالعات ژئوتکنیک

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک

برش مستقیم

آزمایش سه محوری

تاریخ ایجاد: جمعه 7 دي 1397
آخرین بروز رسانی: شنبه 8 دي 1397
تعداد بازدید: 455

 
.