.

احداث شبکه آبرسانی، تاسیسات آبی، تصفیه خانه، مخزن و ...

با رشد روزافزون جمعیت شهرها و پیشرفت صنایع در بیشتر مناطق جهان مسائل جدیدی برای آبرسانی شهرها به وجود آمده است. فایق آمدن به این مشکلات با کمک متخصصان و تکنسین‌های توانمند میسر می‌باشد.

طرح یک سیستم تاسیسات آبرسانی تنها وقتی رضایت بخش خواهد بود که طرح کنندگان آن بررسی های مقدماتی کافی در مورد امکان های هیدرولوژیک محل، مقدار آب موجود، مقدار افزایش جمعیت در آینده و نیز وضعیت پیشرفت صنایع در آن ناحیه به عمل آورده باشند. توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم در زمینه پیشرفت آن شهر ها در فازهای مختلف اقتصادی و صنعتی برای طراحی سیستم های آبرسانی بسیار مهم و حیاتی است تا بتوانیم یک سیستم آبرسانی طراحی کنیم که سالهای متمادی پاسخ گوی آن شهر و منطقه باشد.

وظایف یک شبکه آبرسانی شهری 

شبکه آبرسانی شهرها دارای وظایفی هستند که مهمترین آنها عبارتند از تامین آب آشامیدنی مردم، تامین آب مورد نیاز دستگاه های تاسیسات بهداشتی مثل حمام ها، توالت ها و غیره، تامین آب مورد نیاز کارخانه های کوچک و بزرگ و کارگاه های گوناگون، تامین آب لازم برای آبیاری فضاهای سبز و شستشوی خیابان ها و تامین آب مورد نیاز تاسیسات سازمان های آتش نشانی هنگام آتش سوزی.

یک شبکه آبرسانی شهری باید قادر باشد وظایف و نیازهای آبی نامبرده و نظایر آنها را از نظر کیفی (خواص فیزیکی و شیمیایی آب) و از نظر کمی (دبی و فشار آب) برابر استاندارد های موجود بخوبی تامین کند. همچنین سیستم به گونه ای باشد که تامین آب مورد نیاز در بدترین شرایط زمانی و مکانی و شرایط اضطراری نیز امکان پذیر باشد.

 

 

مراحل طراحی شبکه آبرسانی برای یک منطقه (شهر، روستا، شهرک،.)  به شرح زیر است:

۱- تعیین مقدار آب مورد نیاز برای منطقه

۲- طراحی مخزن

۳- طراحی پمپ

۴- بررسی مسائلی چون قطر لوله، جنس لوله، نصب شیرهای فشار شکن و همچنین مسئله تصفیه آب

این مراحل می تواند بعضی در موازات همدیگر بعضی به صورت پشت سر هم انجام شود.


کلمات کلیدی:

آبرسانی

تصفیه آب

لوله کشی

احداث کانال 

شبکه آبرسانی

تصفیه خانه آب و فاضلاب تاریخ ایجاد: چهارشنبه 12 دي 1397
آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 12 دي 1397
تعداد بازدید: 697

 
.