.

بازدید دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران از پروژه نگین میرداماد

دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران از کارگاه نگین معلم بازدید به عمل آوردند. در تاریخ 12 اردیبهشت 1398 این بازدید انجام شد. در این بازدید دانشجویان مراحل مختلف عملیات اجرایی شامل مونتاژ و ساخت استرند، حفاری گمانه، جایگذاری استرند، تزریق دوغاب، اجرای کانال های زهکشی و ... را از نزدیک مشاهده کردند.
در حین بازدید جناب آقای دکتر قلندرزاده، استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره شرکت ساروج پی زمین، توضیحاتی از روند اجرای عملیات به دانشجویان دادند.
 

کلمات کلیدی:
بازدید کارگاهی
بازدید علمی
بازدید دانشجویی
دانشگاه تهران
دانشکده فنی
 تاریخ ایجاد: شنبه 14 ارديبهشت 1398
آخرین بروز رسانی: دوشنبه 24 تير 1398
تعداد بازدید: 433

 
.