.

بازدید دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران از کارگاه نگین معلم بازدید به عمل آوردند. در تاریخ 12 اردیبهشت 1398 این بازدید انجام شد. در این بازدید دانشجویان مراحل مختلف عملیات اجرایی شامل مونتاژ و ساخت استرند، حفاری گمانه، جایگذاری استرند، تزریق دوغاب، اجرای کانال های زهکشی و ... را از نزدیک مشاهده کردند.

کلمات کلیدی:
بازدید کارگاهی
بازدید علمی
بازدید دانشجویی
دانشگاه تهران
دانشکده فنی
 

تاریخ ایجاد: شنبه 14 ارديبهشت 1398
تاریخ انتشار: شنبه 14 ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 34

 
.