.

پروژه دانشگاه صنعتی شریف

  • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند، نیل و شمع های درجای 24 متری
  • عمق تقریبی گود: 21 متر
  • کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
  • حجم عملیات خاکبرداری: 70000 مترمکعب 
  • سطح عملیات تحکیم: 6000 مترمربع
  • سال 1393
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری


تاریخ ایجاد: سه شنبه 11 خرداد 1395
آخرین بروز رسانی: سه شنبه 11 خرداد 1395
تعداد بازدید: 1580

 
.