.

پروژه بانک کارآفرین

  • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، میخکوبی و اجرای شمع های درجای 15 متری
  • عمق تقریبی گود: 20 متر
  • کارفرما: شرکت ابنیه گستر کارآفرین
  • مشاور: شرکت مهندسین مشاور گنو
  • حجم عملیات خاکبرداری: 17000 مترمکعب
  • سطح عملیات نیلینگ: 2400 مترمربع
  • مبلغ قرارداد: شش میلیارد و ششصد میلیون ريال
  • سال 1390-1389
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری


تاریخ ایجاد: چهارشنبه 12 خرداد 1395
آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 12 خرداد 1395
تعداد بازدید: 713

 
.