.

پروژه مغزه گیری چک چک و دشت ده

  • عملیات حفاری - اکتشافی به طول 8700 متر
  • کارفرما: شرکت آلومینای ایران
  • نظارت: مدیریت معدن شرکت آلومینای ایران
  • سال 1389-1388
کلمات کلیدی:
مطالعات ژئوتکنیک
اکتشاف معدن
حفاری اکتشافی
کور گیری
استخراج معدن


تاریخ ایجاد: یکشنبه 16 خرداد 1395
آخرین بروز رسانی: یکشنبه 16 خرداد 1395
تعداد بازدید: 321

 
.