.

پروژه سیاه جنگل

پروژه حفاری و مغزه گیری در منطقه سیاه جنگل سیستان و بلوچستان
مغزه گیری به میزان 1500 متر جهت معدن طلا
کارفرما: شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران 
مشاور: شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی
سال اجرا: 1387
مبلغ قرارداد: 3.990 میلیون ریال

کلمات کلیدی:
حفاری و مغزه گیری
کورگیری
مطالعات ژئوتکنیک
اکتشاف معدن 
معدن طلا
معدن کاوی
تاریخ ایجاد: یکشنبه 16 خرداد 1395
آخرین بروز رسانی: سه شنبه 22 آبان 1397
تعداد بازدید: 307

 
.