.

پروژه عسلویه

  • عملیات مطالعات ژئوتکنیک - مهندسی - خرید و اجرای بهسازی پی ساختمان های indoor و canteen 2 و vehicle maintenance warehouse در فاز 19 عسلویه
  • کارفرما: شرکت پتروپارس ایران 
  • سال اجرا: 1395 - 1396
  • مبلغ پیمان: 12000000000 ریال
با توجه به ناهمواری محل ساخت ساختمان های غیر صنعتی محوطه NIB فاز 19 عسلویه و عدم تراکم کامل لایه های خاکریزی، این ساختمان ها به دلیل نشست، دچار ترک خوردگی صدمات متعدد شده بود. شرکت ساروج پی زمین با استفاده از تعریض فونداسیون ها، اجرای میکروپایل و گمانه های تزریق تحکیمی اقدام به کنترل نشست ساختمان ها نمود.

کلمات کلیدی:
بهسازی خاک
بهسازی بستر
تثبیت فونداسیون
میکروپایل
تزریق تحکیمی
نشست ساختمان


تاریخ ایجاد: یکشنبه 17 بهمن 1395
آخرین بروز رسانی: یکشنبه 10 بهمن 1395
تعداد بازدید: 1382

 
.