.

تزریق پرده آب بند

تزریق نفوذی (آب بند) :

پر کردن درزه ها، شکافها و یا شکستگیها در سنگ و فضاهای خالی در خاک یا هر محیط متخلخل با دوغاب، بدون بهم زدن ساختار سنگ یا خاک با حداقل فشار

سیال دوغاب با حداقل فشار تزریق در یک بازه زمانی در فضاهای خالی موجود در بین ذرات خاک و یا در شکافهای سنگ تزریق می شود تا از وقوع شکستگیهای جدید جلوگیری شود.

هدف اصلی :کاهش نفوذپذیری و کنترل جریان آب زیرزمینی 

کلمات کلیدی:
تزریق نفوذی
تزریق
دوغاب
پرده آب بندتاریخ ایجاد: شنبه 10 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: یکشنبه 11 آذر 1397
تعداد بازدید: 560

 
.