.

گودبرداری و پایدارسازی

گودبرداری و پایدارسازی

گودبرداری شامل هر قسم از خاکبرداری و حفاری پایین تر از تراز معمول زمین یا پایین تر از فونداسیون سازه های مجاور می باشد. گودبرداری برای اهداف مختلف، از جمله احداث سازه های زیرزمینی، پارکینگ ها و انبارهای زیرزمینی، پناهگاه های نظامی، احداث کانال ها و مخازن زیرزمینی می باشد.
به دلیل اینکه گودبرداری یکی از کارهای حساس مهندسی می باشد و حفظ جان انسان های شاغل داخل و لبه گود و حفاظت ساختمان ها و سازه های همسایه و ... از اهمیت بالایی برخوردار است، دارای پیچیدگی خاصی می باشد.

انواع روش های پایدارسازی گود

کنترل دیواره ها توسط المان های کششی
کنترل دیواره ها توسط سپرکوبی
کنترل دیواره ها توسط شمع های درجا
کنترل دیواره ها توسط دیوار دیافراگمی
کنترل دیواره ها توسط نیلینگ
کنترل دیواره ها توسط انکراژ
کنترل دیواره ها توسط دوخت به پشت و پین گذاری
کنترل دیواره ها توسط میکروپایل
کنترل دیواره ها توسط خرپا
شیبدار کردنتاریخ ایجاد: چهارشنبه 14 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 14 آذر 1397
تعداد بازدید: 1166

 
.