.

گودبرداری به روش تاپ داون (Top Down)

گودبرداری به روش تاپ داون
Top Down

این روش برای مکان هایی که با محدودیت استفاده از روش های نیلینگ، انکراژ و ... مواجه است استفاده می شود.
در برخی موارد به دلیل عدم رضایت همسایگان نسبت به ورود نیل و استرند به داخل زمینشان، ملزم به استفاده از این روش هستیم.
در روش تاپ داون مراحل گودبرداری و پایدارسازی و احداث اجزای اصلی سازه، از بالا به پایین اجرا می شود.

کلمات کلیدی:
گودبرداری
تاپ داون
Top Down
تاریخ ایجاد: پنج شنبه 15 آذر 1397
آخرین بروز رسانی: پنج شنبه 15 آذر 1397
تعداد بازدید: 546

 
.